www.pixabay.com

Szacowanie szkód w uprawach – susza

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach (zboża jare i ozime, rośliny strączkowe, rzepak, kukurydza,) na glebach bardzo lekkich i lekkich tj. kategoria gleby I i II w wyniku suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Do wniosku trzeba załączyć wypełnione zgodnie z wnioskiem obszarowym z 2019 r. oświadczenie nr 1 o strukturze upraw, wydruk lub kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR, wypis z rejestru gruntów, oraz zgodę RODO – klauzulę informacyjną. W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2019.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia nr 2 – rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Uwaga: PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z MAPĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii

SZACOWANIE STRAT ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA PODSTAWIE MAPY KATEGORII GLEBOWYCH.

Poprawność wniosku przed złożeniem w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie należy skonsultować z pracownikiem Urzędu Gminy  w pokoju nr 1 lub 7 w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2019 r.

 

 

sprawdź również

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski …