fot. www.pixabay.com

Wybory do Izb Rolniczych – nie będzie głosowania

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 134

w Nowym Kawęczynie

z dnia 11 lipca 2019 r.

 

Na  podstawie  § 14 ust.3  Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 134 w Nowym Kawęczynie zawiadamia  członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, że  w okręgu wyborczym Nr 134 w Nowym Kawęczynie w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego pozostały mandat pozostaje nieobsadzony a głosowania się nie przeprowadza.

Za  wybranego  członka  Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanego   kandydata:

  1. Piotra Pawła Adamczyka, lat 49, zam. Nowy Dwór Parcela, Okręg  nr 134 

   Przewodniczący   Komisji  Okręgowej 

      Jolanta Kowalczyk

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko