Szacowanie szkód w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych

Do pobrania wniosek o szacowanie szkód:

http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/?id=151643

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko