fot. www.pixabay.com

Wybory do Izb Rolniczych

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje o udostępnieniu do wglądu spisu członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z terenu Gminy Nowy Kawęczyn, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej, zarządzonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych na dzień 28 lipca 2019 roku.

Spis będzie udostępniony do wglądu przez okres pięciu dni począwszy od dnia 17 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Nowy Kawęczyn 32, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

W głosowaniu mogą wziąć udział podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy

 

sprawdź również

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska”

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska” Dobiegła końca kolejna, kluczowa inwestycja w …