Fot. pixabay.com

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

INFORMACJA

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju  napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej w 2019 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej winien złożyć wniosek do Wójta Gminy Nowy Kawęczyn w zależności od położenia gruntów rolnych w dwóch terminach:
   w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich   kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do  stycznia 2019 r.,

w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.                                                      

Uwaga zmiana: producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wykorzystanego do upraw oraz do chowu lub hodowli bydła

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych                                                                                         oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła,

  • w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć: dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe,

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
do – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

do – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W 2019 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na litr 1 oleju  napędowego. Druki wniosków dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 3 oraz na stronie  www.ugkaweczyn.bip.pl, www.minrol.gov.pl, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. ( Dz. U. poz. 2466 ). Niezbędnych informacji udzieli pracownik Urzędu w pokoju nr 3 lub telefonicznie  (46) 831-42-89 wew. 13 .

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

UWAGA!!! AWARIA WODOCIĄGU STARA RAWA dnia 27.02.2024 r.

W związku z awarią wodociągu w miejscowości Stara Rawa w dniu 27.02.2024 r. możliwa przerwa …