www.pixabay.com

Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie z Panią Wiesławą Maciejak

Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna

Termin: 3 grudnia 2018 r. godz. 16.00.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko