MAMMOGRAFIA

Bezpłatna mammografia

dla Pań w wieku 50-69 lat

w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

18  grudnia 2018 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Kawęczynie

 

Rejestracja:

LUX MED Diagnostyka

tel. 58 666 24 44
www.mammo.pl

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko