MAMMOGRAFIA

Bezpłatna mammografia

dla Pań w wieku 50-69 lat

w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

18  grudnia 2018 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Kawęczynie

 

Rejestracja:

LUX MED Diagnostyka

tel. 58 666 24 44
www.mammo.pl

 

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”