zielone tło z napisem informacja

Spotkanie dla mieszkańców Program Priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE”

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że 01.10.2018r. o godzinie 18:00 w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie organizowane jest spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy mające na celu zaprezentowanie programu „Czyste powietrze” realizowanego przez Ministerstwo Środowiska.

Więcej informacji o projekcie CZYSTE POWIETRZE znajdą Państwo na:  www.mos.gov.pl/czyste-powietrze.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko