Spotkanie szkoleniowo-informacyjne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – “GNIAZDO” serdecznie zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się 05.04.2018 r. ( tj. czwartek) od godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 sala 230.

Do pobrania zaproszenie z tematyką i programem spotkania:

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”