Fot. pixabay.com

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego 

wykorzystanego do produkcji rolnej w 2018 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej winien złożyć wniosek do Wójta Gminy Nowy Kawęczyn w zależności od położenia gruntów rolnych w dwóch terminach:

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich   kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
do  30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

do 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W 2018 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na l  1 oleju.

Druki wniosków dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 3 oraz na stronie www.ugkaweczyn.bip.pl.

Niezbędnych informacji udzieli pracownik Urzędu w pokoju nr 3 lub telefonicznie 46 831 42 89 wew. 13 .

sprawdź również

wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody 24.04.2024 r. w miejscowościach Strzyboga, Budy Trzcińskie

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) prac na gminnej …