8 stycznia 2018 r. – dzień wolny od pracy

Ustala się dzień

8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy

w zamian za święto przypadające w okresie rozliczeniowym, tj. w dniu 6 stycznia 2018 r.

dla pracowników

URZĘDU GMINY

GMINNEGO ZESPOŁU DO SPRAW OŚWIATY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

DECYZJA i Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Powiatowego w Skierniewicach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Kolonii Starorawskiej