8 stycznia 2018 r. – dzień wolny od pracy

Ustala się dzień

8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy

w zamian za święto przypadające w okresie rozliczeniowym, tj. w dniu 6 stycznia 2018 r.

dla pracowników

URZĘDU GMINY

GMINNEGO ZESPOŁU DO SPRAW OŚWIATY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …