www.pixabay.com

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko