Ostrzeżenie o silnym wietrze

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie informuje o wydaniu przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia nr 55 o możliwości wystąpienia w dniu dzisiejszym, tj. 5 października 2017 r. na terenie województwa łódzkiego silnych wiatrów, których prędkość w porywach może sięgnąć 130 km/h (średnia prędkość – 50 km/h). Przewidywany czas wystąpienia zjawiska – od godz. 17.00 do 24.00.

W związku z zagrożeniem wystąpienia silnych wiatrów, Wojewoda Łódzki apeluje do mieszkańców województwa o zapewnienie schronienia sobie i najbliższym, przygotowania się na czasowe ograniczenia w dostawach energii elektrycznej, a także zabezpieczenia mienia, które w wyniku działania żywiołu mogłoby zostać zniszczone, porwane przez wiatr lub stwarzać wtórne niebezpieczeństwo.

W nawiązaniu do pisma Wojewody Łódzkiego nr ZK-I.6333.91.2017 z dnia dzisiejszego informujemy, że Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje zagrożenia występujące na terenie naszego województwa i pozostaje w ciągłej gotowości do wsparcia lokalnych działań.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …