NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach informuje, że Powiat  Skierniewicki od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest w następujących punktach według poniższego harmonogramu:

  • Punkt usytuowany w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice na parterze pokój nr 20, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczy organizacja pozarządowa od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00,
  • Punkt usytuowany w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice na parterze pokój nr 28, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczą radcy prawni oraz adwokaci od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 12:00.

Więcej informacji do pobrania poniżej:

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …