Stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 1 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że od 1 kwietnia 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/128/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 23 marca 2017 r. obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki:

  • za 1 m3 wody pobieranej bezpośrednio na nieruchomości od odbiorcy – 2, 16 zł brutto;
  • za 1 m3 wody pobieranej przez odbiorcę w punkcie czerpalnym – 2, 16 zł brutto;
  • za 1 m3 ścieków odprowadzanych bezpośrednio z nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn – 3,08 zł brutto,
  • za 1 m3 ścieków dowożonych do urządzeń kanalizacyjnych ( punkt zlewny) stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn – 8,28 zł brutto. Opłata za beczkę wynosi 57,99 zł brutto.

Wymienione wyżej stawki opłat nie uległy zmianie w stosunku do stawek obowiązujących od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

UWAGA!!! AWARIA WODOCIĄGU STARA RAWA dnia 27.02.2024 r.

W związku z awarią wodociągu w miejscowości Stara Rawa w dniu 27.02.2024 r. możliwa przerwa …