Gminny Dzień Kobiet 12 marca 2017 r.

To było kolejne wielkie gminne świętowanie z okazji Dnia Kobiet. Już po raz szósty Panie z Gminy miały swój dzień zorganizowany w sali środowiskowej przy Gminnej Bibliotece Publicznej. Organizatorzy: Wójt Gminy, Rada Gminy, Sołtysi i Gminna Biblioteka zadbali o kwiaty, poczęstunek i część artystyczną pełną dynamiki i humoru. Dla Pań występowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Nowego Dworu. Zaproszonych gości i licznie przybyłe Panie bawiła również  grupa muzycznie utalentowanych dziewcząt i kabaret Banialuka z Kowies. Całość perfekcyjnie poprowadził DJ Darek Machowski.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko