fot.pixabay.com

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM KAWĘCZYNIE

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nowy Kawęczyn na lata 2017-2023 zwracamy się do przedstawicieli gminnych organizacji kreowania polityki społecznej oraz  mieszkańców Gminy  o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi dokument systematyzujący zagadnienia problemów społecznych na terenie Gminy Nowy Kawęczyn. Dokument ten definiuje instrumenty i środki eliminacji lub ograniczania negatywnych  skutków problemów społecznych  w perspektywie lat 2017-2023. Wskazuje długofalowy plan działań instytucji polityki społecznej podejmowane w celu poprawy sytuacji i podniesienia poziomu integracji mieszkańców.

Biorąc pod uwagę potrzebę ujęcia w przedmiotowym dokumencie wszystkich istotnych dla mieszkańców kierunków działania zapraszamy do udziału w konsultacjach. Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2023 w terminie od 8 marca do   17 marca 2017 r. Wszelkie uwagi należy składać na adres e-mailowy: gopsnk@poczta.onet.pl lub w  formie pisemnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie,  Nowy Kawęczyn 32

Projekt w wersji papierowej dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie , a w wersji elektronicznej do pobrania poniżej.

sprawdź również

wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody 24.04.2024 r. w miejscowościach Strzyboga, Budy Trzcińskie

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) prac na gminnej …