Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy.

sprawdź również

WAŻNE!!! Dotyczy konsumentów wody z wodociągu w Kolonii Starorawskiej