,,Wymarzona Eko-pracowania” w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie.

„Nasza Eko-pracownia”

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej  w Trzciannie wzięła udział w  kolejnej edycji konkursu pn. „Nasza Eko-pracownia”, który został zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach konkursu został zrealizowany projekt  Eko-Pracowni dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania  ,,Wymarzona Eko-pracowania”  w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie.

Koszt całkowity zadania:  27 754 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi wyniosła  21 789 zł  i obejmowała sfinansowanie zakupu wyposażenia Eko-pracowni.

Sala, w której powstała Eko-pracownia została odnowiona i wyposażona w nowe meble m.in. ławki, krzesła, tablicę sucho-ścieralną, szafy, krzesło nauczycielskie, stojak na mapy. Klasę wyposażono również w tablicę interaktywną z laptopem i rzutnikiem oraz różne pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną i nauczaniem przyrody (mikroskopy, modele narządów, plansze, filmy DVD, fototapetę o tematyce przyrodniczej). Oprócz tego zostały zakupione rośliny doniczkowe i tabliczki do ich oznaczania.  Dzięki dobrze wyposażonej pracowni uczniowie w nowoczesny sposób będą zdobywać  wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej.
Więcej informacji na temat projektu „Nasza Eko-pracownia” oraz działalności Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stronie: www.wfosigw.lodz.pl.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …