Spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia”

Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się:

  • Łowicz, 9 listopada  2016 r. w godzinach 10:00 – 13:00 (rejestracja od godziny 09:45); w sali Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego przy ul. Ułańskiej 2 – parter.

Zgłoszenie na spotkanie informacyjne należy przesłać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko