Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie informuje, że od 01 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 r.  można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej wraz fakturami VAT ( lub ich kopiami ) potwierdzającymi zakup oleju napędowego od 01 lutego 2016 roku do 31 lipca 2016 roku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na 2016 rok wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Maksymalna kwota  zwrotu podatku akcyzowego na  l  ha użytków rolnych w 2016 r. wynosi 86 zł ( tj. 86  l na 1  ha użytków rolnych).

Pieniądze wypłacone będą w terminie do  31 października 2016 r.

 

Wnioski oraz szczegółową informację można uzyskać w pokoju nr 3 lub pod nr tel.

46 8314289 (wew. 13 ).

sprawdź również

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH MARZEC 2024 R.