Spotkanie informacyjne pn. „Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Termin: 5 sierpnia 2016 r.

Miejsce: Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2, godz. 9:00 – 12:00

Do pobrania:

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”