„Aktualne konkursy –„Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne”.

MIEJSCE: Łowicz, sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu, parter,

TERMIN: 7 czerwca 2016 r. w godzinach 10:00-13:00 (rejestracja od godziny 09:45)

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/955-spotkanie-informacyjne-pn-aktualne-konkursy-w-ramach-rpo-wl-2014-2020-poddzialanie-xi-1-2-ksztalcenie-ogolne

sprawdź również

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska”

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska” Dobiegła końca kolejna, kluczowa inwestycja w …