Ogłoszenie konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Nowy Kawęczyn

Zacznik nr 1
(kliknij aby pobrać)

Regulamin

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko