Moja wymarzona ekopracownia

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA ANTONIEGO GRABOWSKIEGO   W NOWYM DWORZE OTRZYMAŁA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI DOTACJĘ NA UTWORZENIE PRACOWNI W RAMACH KONKURSU

„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”

Nazwa zadania: Wymarzony EKOŚWIAT Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze

Wartość ogólna zadania:  – 38 146,00 zł
dotacja WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 34 300,00 zł

ZAKRES PROJEKTU

Projekt „Wymarzony EKOŚWIAT Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

1. Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania:

a) pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną:

 • Model energia odnawialna – wody-wiatru-słońca
 • Model do rysowania mapy poziomicowej
 • Termometr demonstracyjny
 • Paski wskaźnikowe ph (0-14)
 • Lupy plastikowa z 3-krotnym powiększeniem
 • Zestaw pojemników do próbek z nosidłem
 • Palnik alkoholowy (150ml) z knotem i stojakiem z siatką
 • Filmy przyrodnicze
 • Płyty CD odgłosy ptaków
 • Model oka
 • Pudełka z opiłkami + magnesy (zestaw klasowy)
 • Przyrząd do demonstracji przewodności cieplnej  różnych metali
 • Kompasy
 • Mikroskopy
 • Kolekcje skamieniałości
 • Magnetyczny zestaw Układu Słonecznego
 • Multimedialny Układ Słoneczny
 • Gra Mały Ekolog
 • Model energia odnawialna
 • Model tułowia
 • Plansze: grzyby, ekosystem Bałtyku, jeziora, łąki, lasu, mieszkańcy Tatr
 • Waga elektroniczna
 • Gnomon
 • Deszczomierz
 • Stacja pogody
 • Mapa ochrony przyrody
 • Zestaw „Z czego powstają gleby?”
 • Kropla wody pełna życia – zestaw 10 preparatów mikroskopowych
 • Plansza ścienna: Obieg krwi u człowieka
 • Gleba „Wpływ człowieka”- zestaw doświadczalny
 • Zestaw preparatów mikroskopowych
 • Narządy układu pokarmowego. Układ oddechowy.
 • Zestaw podstawowe obwody elektryczne
 • Zestaw „Z czego powstają gleby?”
 • EduROM – Na ratunek planecie

b) wyposażenie pracowni

 • Biurko nauczyciela dwuszafkowe z szufladami i zamkiem centralnym.
 • Krzesło nauczycielskie z wyprofilowaniem na plecy i podłokietnikami
 • Krzesło szkolne z regul. wysokością
 • Stoliki T z reg. wysokością
 • Szafa wysoka Premium MIX
 • Szafa wysoka Premium z drzwiczkami
 • Szafka z półkami DuO z regul. wys. półek
 • Drzwiczki Premium
 • Szafka wisząca Premium
 • Drzwiczki do szafki Premium
 • Stojak do plansz i map
 • Zakup i montaż rolet okiennych w oknach
 • Tablica szkolna biała sucho-ścieralna
 • Fototapeta

c) sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, urządzenia wielofunkcyjne:

 • Zestaw interaktywny składający się z: – TABLICY INTERWRITE DUALBOARD, – PROJEKTORA KRÓTKOGNISKOWEGO – UCHWYTU DO PROJEKTORA
 • Laptop z systemem
 • Oprogramowanie do Tablicy interaktywnej
 • Wizualizer
 • Aparat fotograficzny

2. Cele programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania  „Wymarzony EKOŚWIAT Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze “

 • Kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska i poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko;
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;
 • Kształtowanie umiejętności kluczowych dotyczących rozumowania, wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz korzystania z informacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco oraz po zakończeniu jego realizacji. Wiadomości i umiejętności uczniów będą oceniane przez nauczycieli prowadzących zajęcia zgodnie z kryteriami zawartymi w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

Propozycje kontroli i oceny uczniów:
•    Obserwacja pracy uczniów na zajęciach;
•    Udział i zaangażowanie uczniów w akcje ekologiczne;
•    Wyniki zbiórki surowców wtórnych;
•    Testy sprawdzające poziom opanowania wiadomości i umiejętności;
•    Aktywny udział w konkursach i ich wyniki.

Więcej informacji na temat projektu „Moja wymarzona ekopracownia” oraz działalności Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stronie:

www.wfosigw.lodz.pl

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko