Fot. osp.kwasowka.drelow.pl

Poświęcenie nowego wozu dla OSP w Nowym Kawęczynie

Już niebawem zakupiony nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4 x 4 wraz z funkcją ograniczania stref skażeń dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie zostanie poświęcony i wzmocni krajowy system ratowniczo – gaśniczy.

Prezentujemy zdjęcia zakupionego przez OSP w Nowym Kawęczynie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 wraz z funkcją ograniczania stref skażeń, typu MAN TRUCK TGM 13.290 4×4 BB który, w najbliższych dniach wzmocni gotowość bojową jednostki OSP. Dotychczas na stanie tutejszej jednostki OSP był tylko stary, wysłużony, 27 letni ciężki samochód gaśniczy GCBA 6/32 Jelcz 004.

Podpisanie umowy w dniu 24 sierpnia 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie dofinansowania w kwocie 220 000,00 zł zakończyło starania druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie o zakup nowego samochodu.

Dofinansowanie przez WFOŚiGW w Łodzi zadania pn. “Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 wraz z funkcją ograniczania stref skażeń dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie”.

nie jest jedynym, jakie otrzymała jednostka OSP w Nowym Kawęczynie na ten cel. Dzięki staraniom Wójta Gminy Nowy Kawęczyn – Włodzimierza Ciok radni zgodzili się z budżetu Gminy Nowy Kawęczyn przeznaczyć na ten cel kwotę – 217 000,00 zł. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z funduszy na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy przyznał kwotę 80 000,00 zł. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi dofinansowało zakup kwotą 150000,00 zł. Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie w ramach środków własnych wydatkowała na ten cel kwotę 8 000,00 zł.

Środki na zakup nowego samochodu przedstawiają się następująco :pobrane (3)

Zarząd oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie składają serdecznie podziękowania za okazaną pomoc finansową oraz wsparcie podczas działań związanych z zakupem nowego samochodu :

 • Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn – P. Włodzimierzowi Ciok,
 • Radzie Gminy Nowy Kawęczyn z Przewodniczącą – P. Małgorzatą Meszka,
 • Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP Odział Nowy Kawęczyn – Dh. Pawłowi Gajdzieoraz lokalnym przedsiębiorstwom i instytucjom, które wsparły finansowo jednostkę OSP w Nowym Kawęczynie tj. :
  •  Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział Banku w Nowym Kawęczynie.
  •  ”PED – BRUK” Pamiętna 41, 96-100 Skierniewice
  •  Kompania Leśna Chodkiewicz, Mazurkiewicz, Petrykowski Sp. J.Nowy Dwór Parcela 21, 96-115 Nowy Kawęczyn
  •  ”Las-Ogród” S.C. Halina i Stanisław MarcinkowskiPodtrzcianna 11 a, 96-115 Nowy Kawęczyn
  •  ”TAZO” Zofia Żołnowska, Tadeusz ŻułnowskiKawęczyn B 7, 96-115 Nowy Kawęczyn

sprawdź również

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska”

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska” Dobiegła końca kolejna, kluczowa inwestycja w …