Moja wymarzona Ekopracownia 2015

GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W STRZYBODZE OTRZYMAŁO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI DOTACJĘ NA UTWORZENIE PRACOWNI W RAMACH KONKURSU

„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”

Nazwa zadania: Zaplanowanie i utworzenie pracowni ”LAB EKOBIOCHEM”
w Gimnazjum im. J. Wybickiego w Strzybodze

  

Wartość ogólna zadania

32.193,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi: w wysokości 28 693,00 złobejmująca sfinansowanie zakupu wyposażenia ekopracowni.

Utworzenie ekopracowni zrealizowane przy udziale środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia – 2015”

Opis zakresu projektu:

Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania „Moja wymarzona ekopracownia – 2015” w Gimnazjum im. J. Wybickiego w Strzybodze obejmuje:

  1. Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną i nauczaniem biologii
  2. Sprzęt komputerowy, fotograficzny, rzutnik, tablica interaktywna, wizualizer
  3. Wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, biała tablica, szafy, biurko nauczycielskie, stojak na mapy)
  4. Rośliny doniczkowe

Link do strony   www.zainwestujwekologie.pl

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko