Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn ” o wartości netto: 920.085,84 zł dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 394.466,00 zł, w tym pożyczka w kwocie 197.233,00 zł, oraz dotacja w wysokości 197.233,00 zł.

Zakres inwestycji obejmował: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1787,00 mb, ciśnieniowej o długości 16,50 mb oraz budowę odcinków od sieci głównej do granic nieruchomości łącznej długości 443,90 mb.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …