Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Trzciannie, w Gminie Nowy Kawęczyn

informacje-o-projekcie-z-2015r-1

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko