Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowy Kawęczyn

EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Nowy Kawęczyn odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji.Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

08.06.2015r –Podstrobów, Podtrzcianna, Franciszkany, Trzcianna Nowa.

10.06.2015r –Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Nowy Dwór, Raducz, Stara Rawa, Kolonia Starorawska, Psary, Helenków.

22.06.2015r –Doleck, Marianów, Esterka, Dzwonkowice, Nowy Dwór Parcela, Dukaczew.

24.06.2015r – Marianka, Kazimierzów, Kwasowiec, Zglinna Mała, Zglinna Duża, Kawęczyn B.

29.06.2015r – Suliszew, Sewerynów, Trzcianna, Adamów, Budy Trzcińskie, Rawiczów, Prandotów.

30.06.2015r – Rzędków, Rzędków Stary, Rzędków Nowy, Strzyboga, Podfranciszkany.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

1. zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory, lodówki, pralki , odkurzacze)

2. zużyte opony od samochodów osobowych

3. złom metalowy

4. dywany, wykładziny

5. zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami)

6. odpady zielone ( powiązane gałęzie, listwy drewniane, itp. )

7. baterie i akumulatory

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudelkach lub przyczepiona kartka.

 

Nie będą zbierane:

– gruz

– kamienie

– odzież

– lekarstwa

– szkło luzem

– materiały budowlane np. cegła

– opakowania po farbach, olejach itp.

– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych

– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione( np. papa)

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 46 / 833 33 34

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …