Sylwia Pijanka

WAŻNA INFORMACJA – ODBIÓR ODPADÓW

Przypominamy, że odpady komunalne należy wystawiać w pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce: -odpady komunalne (zmieszane) należy wystawiać w pojemniku zielonym z pomarańczową klapą lub w szarym -szkło w pojemniku zielonym -tworzywa i zmieszane odpady opakowaniowe w pojemniku żółtym (całym) -papier w worku niebieskim -odpady bio w pojemniku brązowym Odpady wystawione w …

Więcej

Gmina Nowy Kawęczyn podczas Dożynek Powiatowych w Lipcach Reymontowskich

W tym roku rolnicy z Rzędkowa reprezentowali naszą Gminę na Dożynkach Powiatowych w Lipcach Reymontowskich . Już kilka dni przed planowaną uroczystością przygotowaniami zajęło się Koło Gospodyń Wiejskich i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Za własnoręcznie zrobiony wieniec dożynkowy  z kłosów zboża i świeżych kwiatów  Panie otrzymały nagrodę pieniężną. Na stoisku …

Więcej