UWAGA!!! Awaria wodociągu w miejscowości Raducz dnia 24.04.2024 r.

W związku z awarią na wodociągu w miejscowości Raducz (posesje od nr 1 do 20) w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody. Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody godz. 16:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko