zielone tło z napisem informacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w formie bezprzetargowej na okres 3 lat

Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko