Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

otwarty konkurs ofert

 

Link do BIP: http://ugkaweczyn.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=584600

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …