Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

otwarty konkurs ofert

 

Link do BIP: http://ugkaweczyn.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=584600

 

sprawdź również

wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody 24.04.2024 r. w miejscowościach Strzyboga, Budy Trzcińskie

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) prac na gminnej …