OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023-2030”

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023-2030”

Obwieszczenie o wyłożeniu prognozy

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …