www.pixabay.com

Kalendarze odbioru odpadów na 2024 rok – przypomnienie

Kalendarze odbioru odpadów na 2024 rok – PRZYPOMNIENIE

Opłata za odbiór odpadów komunalnych w roku 2024 r. pozostaje bez zmian w stosunku do 2023 r. opłata za odpady komunalne

Wraz z nowym rokiem 2024 zmianie ulegają terminy odbioru odpadów od mieszkańców gminy.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi kalendarzami odbioru odpadów na rok 2024.

Kalendarze dostępne są do pobrania poniżej oraz w urzędzie gminy.

Kalendarz nr 28: miejscowości: Adamów, Budy Trzcińskie, Podstrobów, Podtrzcianna, Prandotów, Rawiczów, Sewerynów, Strzyboga, Suliszew, Trzcianna, Nowa Trzcianna.

Kalendarz nr 29: miejscowości: Doleck, Dzwonkowice, Dukaczew, Esterka, Kawęczyn B, Nowy Dwór-Parcela, Marianka, Marianów, Kazimierzów, Kwasowiec, Zglinna Mała, Zglinna Duża.

Kalendarz nr 30: miejscowości: Franciszkany, Helenków, Kaczorów, Kolonia Starorawska, Nowy Dwór, Nowy Kawęczyn, Podfranciszkany, Psary, Raducz, Rzędków, Stary Rzędków, Nowy Rzędków, Stara Rawa.

Kalendarzyk 28 duży
Kalendarzyk 29 duży
Kalendarzyk 30 duży

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko