zielone tło z napisem informacja

Komunikat do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

Informacja PINB

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko