zielone tło z napisem informacja

Obiór azbestu w dniach 22-29 listopada 2023 r.

W dniach 22 – 29 listopada firma ŁGW Rembud Agnieszka Dziąg będzie realizowała usługę odbioru azbestu dla wniosków złożonych do końca marca 2023 r. (zdemontowanych).

Firma będzie kontaktowała się z Państwem na numer telefonu podany we wniosku.

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”