Realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna”

Realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna” dobiegła końca. Roboty zostały odebrane a stacja pracuje pełną parą 😊

Mieszkańcy miejscowości Esterka, Doleck, Suliszew, Sewerynów, Dzwonkowice, Raducz, Psary, Trzcianna, Prandotów, Rawiczów, Adamów, Budy Trzcińskie, Strzyboga, Podstrobów zaopatrywani są już w wodę uzdatnioną.

Stacja wodociągowa została przekształcona w Stację Uzdatniania Wody. Został wybudowany nowy budynek, w którym pracują urządzenia do uzdatnia wody, m.in. urządzenia napowietrzające i mieszacz wodno powietrzny, filtry odżelaziaczy, dmuchawy i pompy do płukania złoża  Obok budynku stanął duży zbiornik retencyjny, zabezpieczający szczytowe rozbiory na cele bytowe. Obie pracujące studnie zostały wyremontowane. Na terenie stacji przesył wody odbywa się nowymi rurociągami. Teren stacji został ogrodzony a droga dojazdowa do obiektu został utwardzona.

Teren ziemny zostanie zagospodarowany poprzez zazielenienie.

Inwestycja została sfinansowana w 79.98 % z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość inwestycji: 4 157 400,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 325 000,00 zł

Wkład własny Gminy: 832 400,00 zł

Wykonawcą głównym była firma PROINVEST sp. z o.o., 63-900 Rawicz

Podwykonawcą była firma KALFAM s.c. 96-330 Puszcza Mariańska

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko