Decyzje z dnia 27.10.2023 r. PPIS w Skierniewicach dotyczące ujęć wody w Kwasowcu i Kolonii Starorawskiej

Przydatność wody do spożycia Kwasowiec
Przydatność wody decyzja Kolonia Starorawska

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko