zielone tło z napisem informacja

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie, znajdujące się w miejscowości Stara Rawa

zarządzenie 48_2023
zarządzenie 49_2023

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”