Poszukiwany dom dla porzuconych szczeniaków!

Pilnie poszukiwane domy dla szczeniaków. Dwa z nich są już zarezerwowane, ale bez domu pozostały jeszcze trzy suczki. Psiaki lgną do ludzi i są zadbane.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś je przygarnąć zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy pod numerem tel. 46 831 42 89 wew. 14 lub z weterynarzem, Panem Tomaszem Niżnikowskim tel. 608 287 966.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko