zielone tło z napisem informacja

Odbiór odpadów z działalności rolniczej

Dotyczy rolników, którzy wzięli udział w naborze wniosków w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Odbiór odpadów z działalności rolniczej w postaci folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag odbędzie się

31 lipca 2023 roku od godziny 09:00 do 10:30

na placu gminnym za budynkiem dawnego Urzędu Gminy.

Wytyczne dotyczące przygotowania odpadów :

  • Odpady muszą być oczyszczone z ziemi oraz błota;
  • Odpady muszą być posortowane na poszczególne frakcje zgodnie z rodzajami podanymi we wniosku;
  • Odpady muszą być zapakowane w worki big-bag lub związane w paczki.

Odpady tylko w takiej postaci będą odbierane.

!!!Rolnik składający wniosek musi być obecny przy odbiorze wraz z dowodem osobistym w celu uzupełnienia niezbędnych dokumentów!!!

W celu wyjaśnienia wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Sitarek, pokój nr 1, nr wew. 11

Elżbieta Dzięgielewska, pokój nr 7, nr wew. 21

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …