zielone tło z napisem informacja

Informacja dot. nowego okresu zasiłkowego 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • funduszu alimentacyjnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego.

na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać:

Od 1 lipca 2023 r. w formie ELEKTRONICZNEJ za pośrednictwem portalu:

Od 1 sierpnia 2023 r. w formie PAPIEROWEJ

  • osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie w godzinach: poniedziałek – środa 7.30 – 15.30, czwartek 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30,
  • wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń można otrzymać w tutejszym ośrodku lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski na okres 2023/2024 złożone przed wskazanymi terminami zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Jednocześnie przypominamy, że przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia Dobry Start jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (wyłącznie drogą elektroniczną).

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …