„NASZE EKOLOGICZNE PRACOWNIE” SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W TRZCIANNIE

NASZE EKOLOGICZNE PRACOWNIE”

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W TRZCIANNIE  OTRZYMAŁA  ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI DOTACJĘ NA UTWORZENIE PRACOWNI W RAMACH KONKURSU

„NASZE EKOLOGICZNE PRACOWNIE – edycja 2022”

Nazwa zadania: Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w  Trzciannie

Wartość ogólna zadania:  – 66 600,00 zł
Dotacja WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 60 000,00 zł

ZAKRES PROJEKTU

Projekt „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie” obejmuje w swej treści polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej i pomysłowej nowej pracowni edukacyjnej.

W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie ekologicznej pracowni, rośliny doniczkowe, pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego, sprzęt komputerowy, monitor interaktywny i wizualizer.

Szczegóły realizacji projektu są dostępne na stronie szkoły pod adresem:

https://sptrzcianna.edupage.org/text/?text=text/text24&subpage=43

Więcej informacji na temat projektu „Nasze Ekologiczne Pracownie” oraz działalności Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Łodzi na stronie:

www.wfosigw.lodz.pl

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …