Remont drogi wewnętrznej Kazimierzów – Zglinna Mała utrudnienia!

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z rozpoczynającymi się w najbliższych dniach pracami remontowymi na drodze wewnętrznej z Kazimierzowa do Zglinnej Małej informujemy, że do dnia 25.05.2023 r. mogą wystąpić utrudnienia w organizacji ruchu.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko