zielone tło z napisem informacja

Zgłaszanie pustostanów

Szanowni Mieszkańcy,

Od 1 grudnia został wdrożony System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który jest dostępny pod adresem Internet.gov.pl.

Zamieszczamy pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące możliwości zgłoszenia przez obywateli pustostanów co umożliwi zebranie informacji w jakich budynkach nie znajdują się żadni potencjalni użytkownicy końcowi usług dostępu do Internetu i w związku z tym nie ma potrzeby doprowadzenia do takich budynków Internetu, a zaoszczędzone w ten sposób środki mają wtedy szanse być wykorzystane na dofinansowanie budowy dostępu do Internetu w „najdroższych” lokalizacjach.

pustostany informacja

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko