zielone tło z napisem informacja

Opinie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

BPPWŁ.ROT.424.6.2023

Załącznik nr 1 – Informacja o badaniu opinii rodziców przedszkolaków

Załącznik nr 2 - Ankieta do rodziców

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko