zielone tło z napisem informacja

Pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące ptasiej grypy- bioasekuracja

PISMO PIWET.OZZ.5101.3.63.2023UG
PISMO PIWET.PLW.0210.12023UG

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …