Wymiana wodomierzy w miejscowości Rawiczów

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie informuje mieszkańców miejscowości Rawiczów, że w okresie od 20 do 28 lutego 2023 r. nastąpi wymiana wodomierzy na wodomierze przystosowane do odczytu radiowego.

Wymiany dokonywać będą pracownicy Urzędu Gminy.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie będą mogły udostępnić lokalu, proszone są o kontakt w celu umówienia się na wymianę wodomierza w innym dogodnym terminie.

Urząd Gminy tel.kont. 46 831 42 89 w.21

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …